Kontakty


ÚSTREDIE OZ Východ

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: Jovická 2
  • PSČ: 048 01
  • Mesto: Rožňava
  • Telefón: 058/ 7322 750-51
  • Fax: ---------------------
  • Email: lesy.vychod@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
riaditeľ OZ Ing. Ján Vavrek 058 / 734 41 51 0918 333 200 jan.vavrek@lesy.sk
Sekretárka Katarína Čižmárová 058 / 7322 750, kl. 103 0918 333 208 katarina.cizmarova@lesy.sk
Personalista Erika Ninačová, Bc.
------
0918 333 791 erika.ninacova@lesy.sk
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Eduard Lupták
------
0918 333 788 eduard.luptak@lesy.sk
Referent správy lesných pozemkov a reprivatizácie Ing. Štefan Černák 058 / 7322 750-51, kl 120 0918 732 249 stefan.cernak@lesy.sk
referent správy LP a reprivatizácie Ing. Marianna Koľveková
------
0918 333 789 marianna.kolvekova@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Robert Urbančík 058 / 7322 750-51, kl. 120 0918 333 207 robert.urbancik@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Jana Antošková
------
918 333 790 jana.antoskova@lesy.sk
Referent vnútornej správy Katarína Čižmárová 058 / 7322 750, kl. 103 0918 333 208 katarina.cizmarova@lesy.sk
Referent ABT, BT, TPO, lesná pedagogika Ing. Štefan Dorkin 058 / 7322 750-51, kl. 121 0918 333 212 stefan.dorkin@lesy.sk
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Jozef Hetesi 058 / 7322 750-51, kl. 104 0918 333 882 jozef.hetesi@lesy.sk
Referent pre pestovanie Ing. Peter Hajdúk 058 / 7322 750, kl. 108 0918 333 238 peter.hajduk@lesy.sk
Referent pre ťažbu Ing. Peter Marcinko 058 / 7322 750, kl. 108 0918 333 266 peter.marcinko@lesy.sk
Referent pre ochranu lesa, ochranu prírody a krajiny Ing. Ján Marcin
------
0918 333 792 jan.marcin@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby, správa DVT Ing. Martina Manková 058 / 7322 750-51, kl. 110 0918 335 894 martina.mankova@lesy.sk
Referent tech. prípravy výroby, koordinátor aktivít projektu Roman Ides
------
0918 333 189 roman.ides@lesy.sk
Referent mechanizácie Ing. Klaudia Gallová
------
0905 945 029 klaudia.gallova@lesy.sk
Koordinátor PBLH Schürger Ján, Ing. PhD
------
0905 444 417 jan.schurger@lesy.sk
Vedúci ekonomického úseku Ing. Štefan Zubriczký 058/7322 750-51; kl. 105 0918 333 202 stefan.zubriczky@lesy.sk
Referent pre plán štatistiku a controlling Ing. Gabriela Šimonovičová
------
0918 333 787 gabriela.simonovicova@lesy.sk
Hlavný účtovník, účtovník projektu Ing. Anna Lizáková 058 / 7322 750, kl. 112 0918 333 270 anna.lizakova@lesy.sk
Finančník Ing. Zuzana Urbančíková 058 / 7322 750, kl. 113 0905 289 726 zuzana.urbancikova@lesy.sk
Účtovník Ing. Daniela Pčolinská
------
0917 095 756 daniela.pcolinska@lesy.sk
Účtovník Viktória Jurinová 058 / 7322 750-51, kl. 114 0918 333 203 viktoria.jurinova@lesy.sk
Správca Informačného Systému Ján Vlčák 058 / 7322 750, kl. 119 0918 333 219 jan.vlcak@lesy.sk
Účtovník, mzdový účtovník Marcela Maťašová
------
0905 937 897 marcela.matasova@lesy.sk
Vedúci obchodného úseku Ing. Július Tisza 058 / 7322 750, kl. 126 0918 333 220 julius.tisza@lesy.sk
Referent obchodu ing. Jozef Szabo
------
0905 923 296 jozef.szabo@lesy.sk
Referent poľovníctva Ing. Marcel Lehocký, Phd. 058 / 7322 750-51, kl. 116 0918 444 136 marcel.lehocky@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Bc. Szilárd Szabó, MBA 058 / 7322 750-51, kl. 122 0918 333 221 szilard.szabo@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Anna Kušniráková
------
0918 335 979 anna.kusnirakova@lesy.sk
Fakturant Eva Bernáthová 058 / 7322 750, kl. 125 0918 333 254 eva.bernathova@lesy.sk
fakturant Marta Šipošová
------
0918 333 795 marta.siposova@lesy.sk
Turizmus Ing. Radmila Stanková 055 / 728 3037 0918 333 136 radmila.stankova@lesy.sk

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
------
------
------
------
------
------
------
------
Nižná Slaná Letná 68, 049 23 Nižná Slaná Svinkásek Robert, ing.
------
0918 333 256 robert.svinkasek@lesy.sk
Betliar Šafárikova 55, 049 21 Betliar Ing. Jozef Trojan
------
0918 333 237 jozef.trojan@lesy.sk
Krh. Podhradie Lipová 121, 049 41 Krh. Podhradie Manko Štefan, Ing.
------
0918 333 588 s.manko@lesy.sk
Stará Voda Stará Voda č. 306, 053 34 Ing. Branislav Gedeon 053 / 479 9201 0918 333 129 branislav.gedeon@lesy.sk
Smolník Smolník č. 361, 055 66 Ing. Antonín Cicoň 053 / 479 9456 0905 441 776 antonin.cicon@lesy.sk
Jasov Jasov č. 171, 044 23 Sopko Ivan 055 / 466 4262 0918 333 161 ivan.sopko@lesy.sk
Slanec Čordákova 59, 044 17 Slanec Ing. František Dvorový 055 / 696 8205 0918 335 260 frantisek.dvorovy@lesy.sk
Svinica Svinica č. 60, 044 45 Ing. Jozef Sedlák 055 / 696 5762 0918 333 115 jozef.sedlak@lesy.sk
Expedičný sklad Betliar Železničná 144, 049 21 Betliar Martin Nemčko
------
0918 333 278 martin.nemcko@lesy.sk
Expedičný sklad Mníšek nad Hnilcom
------
Rudolf Vitkovský 053 / 479 9708 0918 333 112 rudolf.vitkovsky@lesy.sk
Expedičný sklad Haniska
------
Jaroslav Kuchár 055 / 673 8002 0918 333 167 jarolav.kuchar@lesy.sk
Expedičný sklad Slanec Železničná 381, 044 17 Slanec Ľubomir Mizia
------
0917 831 004 lubomir.mizia@lesy.sk