Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Čadca verejná obchodná súťaž VN N. Bystrica

Obchodná verejná súťaž - II. PHO VN Nová Bystrica – povodňové škody

20.04.2010
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rožňava - dražba dreva

Verejná dražba surového dreva - OZ Rožňava

16.02.2010
OZ Smolenice - výberové konanie

pre zabezpečenie manipulácie dreva na expedičných skladoch

OZ Námestovo - Obchodná verejná súťaž

OZ Námestovo - Obchodná verejná súťaž - dodávka prác v pestovateľskej činnosti na rok 2010

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

na dodávku prác pestovnej činnosti na rok 2010.

OZ Čadca - Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk pre "Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010 - 2012"

30.01.2010
OZ Námestovo - Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk pre "Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 - 2012"

OZ Slovenská Ľupča - Výzva na predkladanie ponúk (zadávanie podprahovej zákazky)

Projekt ozdravných opatrení na OZ Slovenská Ľupča na roky 2010 - 2012

OZ Levice - Verejná obchodná súťaž

OZ Levice - Verejná obchodná súťaž - nakládka listnatého dreva

OZ Čierny Balog - Výzva na predkladanie ponúk

Projekt ozdravných opatrení na r. 2010-2012

OZ Rožňava - Výzva na predkladanie ponúk - Projekt ozdravných opatrení

Výzva na predkladanie ponúk pre Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava

20.01.2010
OZ Námestovo - verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž OZ Námestovo na zimnú údržbu lesnej dopravnej siete a opravy a údržbu lesných ciest a zvážnic

OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Ťažba a približovanie dreva lanovkami

Verejno obchodná súťaž OZ Prešov

Lesy SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

31.01.2010
Obchodno - verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

na dodávku prác v pestovateľskej činnosti na rok 2010 v porastoch vyhlasovateľa