Grafická pracovná stanica pre AutoCAD Inventor

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na „Grafická pracovná stanica pre AutoCAD Inventor“ v hodnote 1 558.50 € + DPH, uchádzačovi: Atos IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 45650276.