LESY SR budú biomasu predávať po novom

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik začínajú s novou obchodnou politikou predaja biomasy.

S odberateľmi bude postupne uzatvárať nové zmluvy, ktoré budú pre obdive strany výhodnejšie. Nové zmluvy zavádzajú vyššiu transparentnosť, stabilitu pre odberateľov, ako aj  dôslednejšiu ochranu životného prostredia.

LESY SR okrem hlavnej komodity – dreva, ponúkajú na predaj aj biomasu. Obchod s ňou realizujú od roku 2005, kedy vzniklo Stredisko biomasa. Postupne však objem biomasy klesal a rástla aj výrobná cena. V tomto období bol veľký počet zmluvných odberateľov s malými objemami. Biomasu tak nakupovali aj spoločnosti, ktoré nemali žiadne technologické vybavenie na spracovanie biomasy a nemali ani zmluvný vzťah ku spotrebiteľovi.

Nová obchodná politika predaja biomasy, ktorú LESY SR spúšťajú v týchto týždňoch, prináša zásadné zmeny. „Hlavná zmena bude v tom, že budeme uzatvárať zmluvy s odberateľmi biomasy na rôzne časové obdobie. Najdlhšie zmluvy, až na obdobie 5 rokov, uzatvoríme s tými odberateľmi, ktorí sú spotrebiteľmi biomasy, alebo s ním majú priamy zmluvný vzťah, resp. sú technologickým spracovateľom biomasy“, vysvetlil Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik.

Doteraz LESY SR uzatvárali krátkodobé zmluvy na obdobie troch mesiacov. Nové zmluvy prinesú pre odberateľov stabilitu a istotu dodávok biomasy na dlhší čas. To im umožní realizovať aj väčšie investície do vybavenia a nových technológii. Zároveň sa zavádza obmedzenie, aby sa konečný spotrebiteľ biomasy nachádzal maximálne 100 km od miesta, odkiaľ bude biomasa pochádzať. Toto opatrenie umožní znižovanie tzv. uhlíkovej stopy a prispeje ku zlepšeniu životného prostredia.  

Cieľom novej obchodnej politiky pri predaji biomasy je aj väčšia transparentnosť. Po novom sa tak odberateľmi biomasy stanú iba spoločnosti, ktoré nemajú žiadne finančné záväzky voči štátu počas celej dĺžky trvania zmluvy a sú partnerom verejného sektora. 

LESY SR pri uzatváraní nových strednodobých a dlhodobých obchodných kontraktov  pre komoditu biomasa s obchodnými partnermi, ktorí jasne deklarujú technologické vybavenie na spracovanie biomasy, výrazne skracujú  dobu výroby a expedície biomasy z lesných porastov smerom ku konečnému užívateľovi. Tým vysokou mierou bojujú proti rozvoju a množeniu ďalších hmyzích škodcov v ihličnatých poťažbových zbytkoch, hlavne na kalamitných odštepných závodoch.

„Uzatváranie takýchto kontraktov so stabilnými obchodnými partnermi s adekvátnym technickým zázemím vnímame aj ako dôležitý prvok prevencie a hygieny
v lesných porastoch postihnutých podkôrnikovou kalamitou. Zároveň partnerom dávame priestor na rozvoj a možnosť investícií do modernizácie techniky
a stabilizáciu ich firiem vo vzťahu k sociálnym istotám ich zamestnancov“,
informuje Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ štátneho podniku


Všetky podmienky obchodnej spolupráce sú dostupné na priloženom ODKAZE

Tlačová správa (PDF, 560 kB)