REW-BE-LAS

Obtázok rev BeskydyNa obrázku sú zľava: generálny riaditeľ dyrekcie Lasow Paňstwowych v Katowiciach Kazimierz Szabla, koordinátorka    projektu za poľskú stranu Maria Labno, koordinátor projektu za slovenskú stranu Jozef Zatlukal a rozvojovo-technický riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Peter Chrust na konferencii v Žiline.

 

 

Obrázok Logo PL SK 2007-2013Obrázok Vlajka EU

Zlepšenie zdravotného stavu lesných porastov, zníženie rizika povodní a zvýšenie retenčnej (vodozdržnej) schopnosti lesa chcú v rokoch 2009 až 2011 dosiahnuť tvorcovia a realizátori spoločného poľsko-slovenského projektu „Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich spoločenských, ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko-slovenského pohraničia“ prefinancovaním viac ako 5,6 mil. €. 85 percent z tejto sumy predstavuje príspevok z eurofondov, schválený v marci tohto roka. Za slovenskú stranu sú partnermi projektu štátny podnik LESY Slovenskej republiky, obec Stará Bystrica a Žilinský samosprávny kraj, za poľskú stranu Lasy paňstwowe, Regionalna dyrekcia v Katowiciach.

Jej generálny riaditeľ Kazimierz Szabla na konferencii, ktorá predstavila verejnosti projekt v Žiline v júni tohto roka, okrem iného povedal, že „príroda nie je ani poľská, ani slovenská, ale naša – európska. Beskydské lesy patria zásobou drevnej hmoty medzi najbohatšie v Európe. Začiatkom tohto storočia sme v poľských štátnych lesoch pripravili program pre Beskydy, pretože sme si uvedomili, že ich prudko sa zhoršujúci zdravotný stav je tikajúcou bombou. Máme záujem na urýchlení tempa prebudovy /zmena drevinovej štruktúry/ tunajších smrečín a celkovej revitalizácie lesov. Nechceme ísť cestou obhospodarovateľov Bavorského lesa v Nemecku, kde po dvoch rokov ich ponechania napospas lykožrútom tamojšie lesy odumreli a ani návštevníci sa do nich už nemôžu dostať, pretože je to pre nich nebezpečné. My chceme zachrániť beskydské lesy pre ľudí, aby ich mohli naďalej navštevovať a aby mohli naše lesy plniť všetky funkcie v prospech prírody a v prospech celej spoločnosti.“

Kľúčovými ľuďmi pri tvorbe projektu boli hlavní koordinátori – za poľskú stranu Maria Labno z Lasow paňstwowych a za slovenskú Jozef Zatlukal zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Zmysel projektu komentoval takto: „Ústredná myšlienka projektu znie: Lesy sme nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ich od našich detí. Cítime zodpovednosť za ich zdravotný stav. Neraz som musel vysvetľovať a presviedčať kompetentných ľudí, že štát podporením takýchto projektov nefinancuje zasa len štát, ale dáva finančné prostriedky svojim občanom, ktorí potrebujú zdravé a stabilné lesy. Okrem samotných revitalizačných opatrení chceme zrealizovať v rámci schváleného projektu aj výstavbu Beskydskej zelenej cesty, ktorá na trase dlhej takmer 33 kilometrov na 18-tich informačných tabuliach oboznámi návštevníkov Beskýd, čo poľskí a slovenskí lesníci urobili preto, aby ich zachránili a dostali do pôvodného stavu.“

Opatrenia smerujúce k zmene drevinovej štruktúry odumierajúcich beskydských smrečín, atakovaných predovšetkým škodlivými imisiami ťažkých kovov, podkôrnym hmyzom a podpňovkou, budú v priebehu troch rokov zrealizované na ploche 1 169 hektárov na poľskej a 721 hektárov na slovenskej strane spoločnej hranice.

 • KONTAKT:
  Ing. Jozef Zatlukal
  manažér prípravy projektov EÚ
  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica
  Tel.č.: +421 48 4344 111
  e-mail: jozef.zatlukal@lesy.sk