OZ Námestovo - Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk pre "Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 - 2012"
OZ Námestovo vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk, zákazka na poskytovanie služieb - názov predmetu zákazky:

"Projekt ozdravných opatrení na OZ Námestovo na roky 2010 - 2012"

Výzvu stiahnete kliknutím tu