OZ Rožňava - verejno obchodná súťaž

Verejno obchodná súťaž na zimnú údržbu ciest

OZ Rožňava  vypisuje

Obchodnú verejnú súťaž na zimnú údržbu lesných ciest a zvážnic

Bližšie informácie a súťažné podmienky nájdete v priloženom súbore na prezretie   na stiahnutie 

Príloha    na stiahnutie