Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.