Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance