Rekonštrukcia LC Slanská I

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rožňava