Odvodnenie a oprava podlahy na chate Skalica

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog