Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softwarovej podpory aplikácií Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení VO

Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 20.12.2013 v malej zasadačke LESY SR, š. p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Súťažné podklady

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá