Meliorácia semenného sadu na ŠS Oravská Priehrada.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá zákazku firme SDaM, s.r.o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo. Hodnota zákazky bude 3506 € bez DPH.