Haluzická tiesňava

 • Typ cieľa: Technická a prírodná pamiatka
 • Krátky popis: Tiesňava vytvorená eróznou činnosťou Haluzického potoka stabilizovaná sústavou prehrádzok a kamenných stupňov
 • Obec: Haluzice
 • Okres: Nové Mesto nad Váhom
 • Kraj: Trenčiansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Vstup do tiesňavy sa nachádza neďaleko Obecného úradu
 • Náročnosť trasy: mierne náročná
 • Zaujímavosti v okolí: Lesnícky náučný chodník Haluzická tiesňava
 • Dátum odhalenia: 17.06.2011
 • GPS súradnice: N 48°49'20.3" E 17°52'09.8"
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny

 • Podrobnejší popis: Haluzická tiesňava, prírodná pamiatka nachádzajúca sa v intraviláne obce Haluzice je známa aj pod názvami Prierva, Haluzický výmoľ, Sprašová súteska. Vznikla erozívnou činnosťou potoka, ktorý sa najskôr prerezal vrstvou dolomitov, následne menej odolnou vrstvou hlinitých bridlíc a unikátnou rýchlosťou sa rozširuje. Prezentuje ukážku riečneho pirátstva, kedy spomínaný výmoľ svojím dnom prerezal koryto iného potoka, pretekajúceho cez obec Haluzice. Kaňon má dnes dĺžku 1 km, hĺbku 50 m a šírku 200 m. Haluzická tiesňava bola za prírodnú pamiatku vyhlásená v roku 1963. Rozprestiera sa na rozlohe 3,5 ha so štvrtým stupňom ochrany. Ešte v roku 1780 bola cez roklinu lávka a pozdĺž potoka dva rady domov. Zalesnené steny rokliny sa postupne rozpadávajú, zosúvajú a ohrozujú okolité domy i zrúcaninu Románskeho kostolíka s hradiskom z 13. stor. Tento jednoloďový kostol prestavaný v 16. stor. s dobudovaným pevnostným múrom so strieľňami bol zreštaurovaný v roku 1968. Časť hradiskového múru sa už zosypala do rokliny. V súčasnosti sa podarilo čiastočne zamedziť jeho prehlbovaniu, do šírky stále rastie. Na obmedzenie degradačno-erozívnych procesov bol prof. Skatulom realizovaný súbor biologicko-technických opatrení. Tento systém technických objektov Haluzickej tiesňavy je zaradený do správy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, OZ Trenčín. Správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik.