Lesnícke a drevárske múzeum končí výstavu o danielovi

Zvolen 05.05.2022

  • Finisáž výstavy daniel škvrnitý už dnes o 14-stej.

 

Výstavu daniel škvrnitý v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene dnes ukončí finisáž. Súčasťou budú odborné prednášky.

„Výstavu hodnotím pozitívne, pomaly sa aj do múzeí vracajú návštevníci, čo je aj pre nás povzbudením do ďalšej práce. Prišlo sa pozrieť tisíc ľudí, ktorí sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o tomto živočíšnom druhu. Sme radi, že po dlhom pandemickom období, môžeme konečne pozvať odbornú i laickú verejnosť tentokrát na finisáž výstavy,  venovanú danielej zveri na Slovensku,skonštatoval lektor Ivan Mesároš .

Výstava rozpráva príbeh dlhej cesty daniela, ktorý sa k nám dostal už niekedy v 14. storočí, tiež o jeho spôsobe života, o ideálnom životnom prostredí, potravinových nárokoch a o jeho vplyve na lesný ekosystém, o úspechu a perspektíve chovu danielov u nás.

Počas prípravy výstav s lesníckou a poľovníckou tematikou v minulých rokoch sa stalo už tradíciou spojenie vernisáže výstavy so sériou prednášok. Prednášajúcimi boli vždy špičkoví odborníci zaoberajúci sa problematikou chovu vystavovaného druhu. Tentokrát to bude p. profesor Ladislav Paule z Technickej univerzity vo Zvolene s prednáškou na tému „Daniel škvrnitý“, z OZ Podunajsko prijal pozvanie Dušan Krajniak s príspevkom „Daniel, požehnanie alebo prekliatie“ a z generálneho riaditeľstva Lesov Slovenskej republiky, z odboru poľovníctva, rybárstva a včelárstva prednesie Pavol Pecník  príspevok  „Danielia zver v Lesoch SR, š.p.“.

Toto bola v poradí už siedma výstava s tematikou lesnej zveri v LDM vo Zvolene. Najskôr to bola výstava Medveď hnedý, potom Vlk dravý a Diviak lesný. Nasledoval Srnec lesný, Jeleň lesný, Bažant poľovný a súčasný Daniel škvrnitý.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je súčasťou štátneho podniku LESY SR. Je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu vývoja prírody a spoločnosti. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 51 000 predmetov. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 631 kB)