LESY SR pripravujú nové zmluvy na predaj dreva

LESY SR pripravujú nové zmluvy na predaj dreva

 

V Banskej Bystrici, 07.09.2020

Koncom júla tohto roka sa vedenie spoločnosti LESY SR rozhodlo vypovedať všetky zmluvy na predaj dreva, ktoré uzatvorilo predchádzajúce vedenie v rokoch 2018-2020. Hlavným dôvodom boli vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní a tiež  absencia zdrojov na ich úplné naplnenie. Uzatvárané boli v súlade s vtedy platnou obchodnou stratégiou.

LESY SR š. p.  pripravujú novú obchodnú politiku.

V súčasnosti pracovná skupina pripravuje analýzu odberateľov štátneho podniku a spracovateľov dreva na území Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti v najbližších dňoch oslovíme zákazníkov s požiadavkou na vyplnenie dotazníka, vďaka ktorému LESY SR získajú prehľad o spracovateľoch a odberateľoch drevnej hmoty na Slovensku.

Získané údaje budú využité pri tvorbe novej obchodnej politiky a pri príprave nových zmlúv na predaj dreva.