Za poznávaním života spevavcov

Detičky miestnej školy spoločne s lesnými pedagógmi spoznávali na lesnej vychádzke v Zámutove, kde bývajú vtáčiky, čím sa živia a aké „šaty“ nosia. Niekoľko nových vtáčích búdok pomohli lesníkom umiestniť aj priamo v lese, aby pomohli s „bytovou otázkou“ našich operených spevavcov.