57. významné lesnícke miesto - Rybáreň Parina

Vyhlásenie VÝZNAMNÉHO LESNÍCKEHO MIESTA RYBÁREŇ PARINA


Organizátor: LESY SR, š. p., Odštepný závod Karpaty, Lesnícke a drevárske múzeum
Termín: 13. 10. 2022
Miesto: Stredisko chovu rýb Parina, Odštepný závod Karpaty


Pred 155 rokmi založil šľachtic Móric Pálffy (1812 – 1897), prvú rybáreň na svojom panstve v Smoleniciach. Položil tak základy rybného hospodárstva, ktoré je dodnes súčasťou lesného hospodárstva v správe štátu.
Rybáreň je umiestnená v širokej doline potoka Parná, ktorého starší názov Parina (príp. aj ako Barina) jej dal meno. Ako prvé boli vybudované tri väčšie rybníky nepravidelného tvaru a jeden obdĺžnikový – tzv. horné rybníky, ležiace priamo oproti hlavnej budove rybárne. Tá bola postavená ako nová liaheň v roku 1932, pôvodná stála pár desiatok metrov povyše prúdu. V roku 1962 boli dobudované tzv. dolné rybníky: 12 chovných nádrží (9 x 50 m), 24 nádrží (4 x 20 m) na odchov plôdika (dnes zaniknuté) a jeden väčší rybník tvaru trojuholníka.
Rybáreň Parina je studenovodné rybné hospodárstvo. Pôvodnou chovnou rybou bol pstruh potočný, no od prelomu 19. a 20. storočia ho postupne začal nahrádzať pstruh dúhový z tichomorského pobrežia Severnej Ameriky a Ázie, ktorý lepšie znáša intenzívny spôsob chovu a dnes je hlavnou priemyselne chovanou lososovitou rybou na Slovensku. Približne v tom istom čase ako Parina bola postavená aj druhá rybáreň na panstve Pálffyovcov– rybáreň Dechtice, situovaná priamo v rovnomennej obci na potoku Blava.
Po druhej svetovej vojne pripadli grófske majetky štátu. Pred 75 rokmi, 2. 1. 1947 prevzala Správa štátnych lesov v Smoleniciach štafetu tunajšieho lesného hospodárenia od bývalých šľachticov, ktorí odišli do exilu. S lesmi prevzala i rybníky a v súčasnosti obe rybárne obhospodarujú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Karpaty ako spoločné Stredisko chovu rýb Parina.
Odštepný závod Karpaty nesie prvenstvo v rámci štátnych lesov v produkcii rýb. Lesníci na Parine, ktorá patrí hydrologicky do povodia Váhu, zabezpečujú chov rýb od ikier až po generačné ryby. Chovajú pstruha dúhového a pstruha potočného. Rybné hospodárstvo v správe lesníkov okrem ekonomických benefitov prispieva aj k atraktivite prostredia, v ktorom horské potoky prinášajú nezabudnuteľné zážitky športového rybolovu.
Míľniky lesníckej histórie, tradícia chovu rýb a jeho úspešné napredovanie sa stali podnetom na slávnostné vyhlásenie VÝZNAMNÉHO LESNÍCKEHO MIESTA RYBÁREŇ PARINA, ktoré sa uskutoční pri Stredisko chovu rýb Parina 13. októbra 2022. Ide o súčasť dlhoročného projektu štátneho podniku LESY SR, v rámci ktorého buduje na území Slovenska sieť VLM zoznamujúcich verejnosť s pozitívnymi odkazmi dejín i súčasnosti lesníctva. V prípade VLM Rybáreň Parina vyhlásime už 57. významné lesnícke miesto. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 712 kB)

Rybáreň Parina