58. významné lesnícke miesto Drevený kaštieľ

Vyhlásenie VÝZNAMNÉHO LESNÍCKEHO MIESTA DREVENÝ KAŠTIEĽ

 

Organizátor: LESY SR, š. p., OZ Podunajsko a  Lesnícke a drevárske múzeum

Termín:  29. 11. 2022, 11.00 hod

Miesto: extravilán mesta Želiezovce, lesný porast v správe štátneho podniku LESY SR,

GPS: 48.03695069, 18.69658328

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlásia 29. novembra 2022 už 58. významné lesnícke miesto v rámci svojho projektu obnovy, dokumentácie a prezentácie lokalít jedinečným spôsobom spojených s históriou lesníctva.  Pôjde o lokalitu v lesnom poraste v extraviláne Želiezoviec, kde až do mája 1932 stál unikátny dub. Lesník Karol Kaán, zakladateľ prvých prírodných rezervácií, ho zaradil medzi tri najvýznamnejšie stromy v Uhorsku. Jeho vek cca v polovici 19. storočia odhadovali na 600 rokov. Mal úctyhodné rozmery – obvod kmeň vo výške 1,1 metra nad zemou bol 830 cm, priemer 265 cm. Bol vysoký 25 metrov a koruna dosahovala šírku 50 m. V jeho kmeni bola vytvorená miestnosť, do ktorej sa zmestilo 12 ľudí. Napriek tejto bútľavine bol vitálny. Návštevníci doň mohli vstúpiť dverami vyrezanými z kmeňa, v miestnosti bolo aj malé okienko. Lokalita s dubom bola výletným miestom, ktoré navštevoval aj hudobný skladateľ Franz Schubert. Ten bol na pozvanie Esterházyovcov v Želiezovciach a vyučoval ich dcéry hudbu. Keď víchrica 29. mája 1932 dub vyvrátila, grófka Ernestina Coudenhove, vtedajšia majiteľka tunajšieho majetku, zakázala vývrat spracovať. O dva roky dub podpálili vandali a dnes toto miesto poznáme pod miestnym názvom – drevený kaštieľ.

Slávnostné vyhlásenie a označenie VLM bude spojené so zasadením nového duba. Veríme, že nový stromček bude mať všetky podmienky na svoj rast a stane sa novým prírodným pamätníkom, ktorý pritiahne pozornosť návštevníkov – milovníkov lesa a prírody. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 811 kB)

VLM Drevený kaštieľ