Brány Lesníckeho a drevárskeho múzea sa konečne otvorili

Vo Zvolene, 30.04.2021

  • Verejnosť si môže pozrieť aktuálnu výstavu o bažantovi poľovnom

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene (LDM) predstavuje pravidelne širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V sérii výstav, kde verejnosť mohla podrobnejšie poznávať jeleňa, srnca alebo diviaka lesného, Lesnícke a drevárske múzeum pokračuje s výstavou na tému bažant poľovný.  LDM svoje brány konečne otvorilo pre verejnosť tento týždeň.      

Vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, Veronika Horská Šebíková hovorí, že cyklus výstav venovaný živočíšnym druhom je tradične veľmi obľúbený: „tieto výstavy patria k našim najnavštevovanejším. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli výstavu presunúť v rámci zaužívaného kalendária z obvyklého termínu na začiatku roka a po uvoľnení protiepidemických opatrení ju našim návštevníkom sprístupňujeme ako prvú v tomto roku."

Výstava je orientovaná pre všetkých návštevníkov. Od tých najmenších, ktorých zaujmú dermoplastické preparáty pestrých východoázijských bažantov i dioráma s preparátmi bažantov napodobňujúca ich životné prostredie. Žiaci základných aj stredných škôl si obohatia svoje znalosti zo z biológie. Výstava môže byť podnetom mnohých diskusií aj odbornej verejnosti.

Lektor LDM a autor výstavy Ivan Mesároš: "verejnosti je veľmi dobre známy krásny, jedinečný, pestrofarebný vták,  bažant. Málokto však pozná tajomstvo jeho pôvodu a dlhý príbeh jeho niekoľko stáročnej cesty do našich krajín. Toto tajomstvo a príbeh tohto ázijského cudzinca, prezradí a vyrozpráva nová výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene."

Výstava bude sprístupnená v dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene do 5.9.2021.

Bažant však u nás nie je pôvodným druhom. Na územie Európy bol dovezený v dávnej minulosti už starými Grékmi z krajiny známej ako Kolchida, ležiacej na južných úpätiach Kaukazu. O príbehu a ceste bažanta z Ázie do európskych krajín podrobne rozpráva táto výstava. Odpovedá na otázky kedy, kde a hlavne prečo prebiehala jeho introdukcia. Vystavené preparáty ukážu návštevníkom viacero druhov bažantov ako bažant zlatý, diamantový alebo kráľovský, ktoré pochádzajú zo strednej až juhovýchodnej Ázie.

Návštevník sa dozvie o spôsoboch chovu bažantov, o vzniku a veľkom význame zriaďovania prvých bažantníc, a akú úlohu pri rozširovaní bažantov zohrali práve bažantnice na Slovensku. Výstava tiež odpovie návštevníkovi na otázku, akú významnú úlohu zohrávalo a dodnes zohráva práve organizované poľovníctvo so svojimi hlbokými tradíciami a hlavne širokými znalosťami v oblasti aplikovanej zoológie. Návštevník sa veľa dozvie o spôsobe života bažantov, o životnom prostredí, ktoré mu najviac vyhovuje a o problémoch spôsobujúcich jeho úbytok.

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je jediná pamäťová a fondová inštitúcia na území Slovenska so zbierkovým fondom, výstavnou aktivitou a rozvinutou múzejnou činnosťou zameranou na dokumentáciu lesníctva a drevárstva. Vzniklo v roku 1927 v Bratislave a opätovne vo Zvolene na zámku v roku 1954. Od roku 2008 je súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 861 kB) 

Pozvánka na výstavu Bažant poľovný