CESTA K HODNOTNÉMU DIZAJNU

Autorská výstava profesora Ing. Štefana Schneidera, Phd.

Nová výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu pod názvom Cesta k hodnotnému dizajnu predstavuje dizajnéra Štefana Schneidera, pri príležitosti jeho životného jubilea -  70. narodenín.

Výstava predstaví autora ako osobnosť i profesijne smerovanie a najmä jednotlivé kroky tvorivého procesu  a úsilia vyvinúť produkty užitočné pre život, no s pridanou hodnotou nadčasového dizajnu.

Výstava predstaví praktické ukážky systémovej tvorby autora na vlastných návrhoch, najmä dizajn stoličiek, nábytku a interiérov zosumarizovaných počas jeho celoživotnej tvorby. Dopĺňať ju budú práce vytvorené  študentmi, ktoré vznikli  pod jeho vedením. Sú to konkrétne úlohy, ktoré dnes riešia dizajnéri a architekti v interiérovej tvorbe. Viaceré vystavené projekty, na ktorých sa profesor Schneider podieľal ako pedagóg sa dočkali množstva odborných nominácii a ocenení.

Profesor Ing. Štefan Schneider je dlhoročným pedagógom, výskumným pracovníkom a praktickým tvorcom v oblasti produktového dizajnu a interiérovej architektúry. Pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzite vo Zvolene, kde na prelome 70. a 80. rokoch aj vyštudoval špecializáciu Tvorba a konštrukcia nábytku pod vedením prof. Akad. arch. Jindřicha Halabalu. Ďalšie štúdiá absolvoval na VŠVU Bratislava v odbore Architektonická tvorba u Prof. Ing. arch. akad. arch. Rastislava Janáka. Absolvoval externé doktorandské štúdium
pod vedením Prof. Ing. Ľubomíra Nemca, DrSc.. V roku 1989 získal docentúru v odbore Dizajn nábytku. O dva roky neskôr v umeleckom odbore Dizajn a v roku 2005 získal titul vysokoškolského profesora v tomto odbore. Počas štúdia absolvoval pobyty v Moskve, Drážďanoch, Kuchli a Pöchlarne. Pôsobí aj na iných zahraničných a domácich vysokých školách so zameraním na dizajn a architektúru. Tiež sa zaoberá výskumno- umeleckou činnosťou v oblasti produktového dizajnu, ako aj vlastnou tvorbou v uvedenej oblasti. Je nositeľom mnohých ocenení, osvedčení a zápisov dizajnu na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Z tých najvýznamnejších spomenieme redizajn Thonetovej stoličky z ohýbaného dreva tzv. „Schneiderky“ a najaktuálnejší je projekt zasadačky Mestského úradu vo Zvolene.

Lesnícke a drevárske múzeum si prizýva profesora Schneidera ako odborného garanta a predsedu odbornej hodnotiteľskej komisie
pri vyhodnocovaní prestížnej celoslovenskej súťaže Etudy z dreva, ktorá v roku 2019 oslávi 20 rokov svojho trvania.

Tlačová správa (PDF, 382 kB)