Chorvátska návšteva v LESOCH SR

Banská Bystrica 14.3.2023


Vedenie LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik privítalo na pôde generálneho riaditeľstva ôsmich predstaviteľov vedenia Chorvátskych štátnych lesov. Nosnou témou stretnutia bola výmena informácií o ekonomických ukazovateľoch podnikov a o systéme ich sledovania v odlišných výrobných a trhových podmienkach. O dôležitosti tejto vždy aktuálnej témy pre samotnú činnosť obidvoch štátnych podnikov svedčí aj skutočnosť, že sa stretnutia za Chorvátsku stranu zúčastnili dvaja z troch členov jeho predstavenstva. Ekonomickými prehľadmi o dosahovaných výsledkoch v lesníckej výrobe za obdobie rokov 2013-2022 ich previedla vedúca odboru controllingu, cien a financovania Ing. Dana Kráľová, MBA. Kolegov z Chorvátska nemenej zaujali aj komplexné dáta o obchodnej politike, o používaných formách predaja a o dosahovaných tržbách za rovnaké obdobie prezentované obchodným riaditeľom Mgr. Michalom Demákom. O úspešnosti štátneho podniku v čerpaní štrukturálnych fondov Európskej únie a súčasných možnostiach informoval vedúci odboru investícií a projektov EÚ Ing. Peter Kováčik, PhD.


„Vítame pokračovanie dlhoročnej spolupráce so Slovenskými štátnymi lesmi a ďakujeme za ochotu pripraviť pre nás hodnotnú prezentáciu, so zameraním na naše aktuálne riešené problémy,“ uviedol po zodpovedaní dodatočných otázok Nediljko Dujić, predseda predstavenstva.


„Potešil nás úprimný záujem našich kolegov z Chorvátskych štátnych lesov o prezentované témy, pretože vzájomná diskusia a porovnanie našich podnikov otvorili možnosti k ďalšej spolupráci pri spoznávaní riadiacich procesov a právnych rámcov, v ktorých tieto subjekty existujú,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka.


„Vzhľadom na podobnosť našich lesníckych podnikov a nespochybniteľný prínos aktívnej komunikácie pre obe strany, navrhujeme našu spoluprácu formálne spečatiť memorandom o spolupráci," doplnil Igor Fazekaš, člen predstavenstva.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 610 kB)

návšteva chorvátskych lesníkov