Elektronické aukcie dreva už úspešne ponúkame aj pre iné lesné podniky

Banská Bystrica  21.04.2022

  • Podiel elektronických aukcií dreva (EAD) v štátnom podniku výrazne vzrástol

 

Už v roku 2011 začal štátny podnik LESY Slovenskej republiky realizovať predaj drevnej hmoty na trhu prostredníctvom elektronických aukcií dreva. Tento spôsob predaja je na strane odberateľov otvorený všetkým fyzickým osobám s oprávnením na podnikanie a tiež právnickým osobám, ktoré majú o drevnú hmotu záujem, pričom samotné podmienky registrácie a účasti na elektronických aukciách dreva sú zverejnené na aukčnom portáli www.e-wood.sk. Štátny podnik LESY SR plánujú prostredníctvom elektronických aukcií predať v zmysle aktuálnej obchodnej politiky od 10 do 30 % zdrojov disponibilnej drevnej hmoty. V predchádzajúcom období bol podiel predaja prostredníctvom elektronických aukcií dreva vo vzťahu k celkovému predaju dreva nižší. Konkrétne v rokoch 2019 bol na úrovni 0,4%, v roku 2020 na úrovni 1,6 % a v roku 2021 predstavoval podiel až 4,3%.

„V súčasnom období umožňuje štátny podnik týmto spôsobom, t.j. na vlastnej platforme, predávať drevnú hmotu aj iným subjektom, a to na základe rámcových zmlúv o sprostredkovaní predaja prostredníctvom EAD. Takéto zmluvy boli dodnes uzavreté s tromi subjektmi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky š. p. , Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici a Technická univerzita vo Zvolene- Vysokoškolský lesnícky podnik. V budúcnosti plánujeme rozširovať portfólio o ďalšie lesnícke subjekty,“ uviedol poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LES SR Matej Vigoda.

V prípade úspešnej realizácie aukcie zaplatí ponúkajúci subjekt štátnemu podniku províziu vo výške 1,5 % z hodnoty obchodu, ktorý sa určí na základe najvyššej ponúkanej ceny a predaného objemu. V prípade neúspešnej aukcie štátny podnik neúčtuje partnerskej spoločnosti žiadny poplatok.

 „Sme presvedčení, že tento transparentný spôsob predaja osloví aj neštátnych vlastníkov lesov, prípadne producentov drevnej hmoty. Sme pripravení rokovať so súkromnými obhospodarovateľmi a urbariátmi,“ zdôraznil riaditeľ obchodného úseku Michal Demák.

Zvýšenie podielu elektronických aukcií dreva je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu a zároveň je aj potvrdením snahy štátneho podniku o korektnú a zodpovednú správu lesov vo vlastníctve štátu. Veríme, že očakávania a zámery všetkých účastníkov elektronických aukcií dreva pri trhovej realizácii drevnej hmoty potrebnej k naplneniu ich podnikateľských cieľov, budú naplnené.

Všetci záujemcovia o obchodovanie prostredníctvom elektronických aukcií dreva môžu kontaktovať LESY SR, š. p. - odbor obchodu a logistiky, na mailovej adrese: eva.valovicova@lesy.sk,  kde dostanú bližšie informácie. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 646 kB) 

drevo na sklade