Ing. Matej Vigoda bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa LESY SR,š.p.

Matej Vigoda bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa LESY SR, š.p.

 

V Banskej Bystrici, 24.06.2020

  • Minister  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dnes vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mateja Vigodu
  • Minister Ján Mičovský a signatári výzvy „Odmietame“ si pri buste priekopníka moderného lesného hospodárstva na Slovensku - Jozefa Dekréta Matejovie -pripomenuli udalosti, ktoré pred 11 rokmi odštartovali Nežnú zelenú revolúciu

Generálnym riaditeľom podniku LESY Slovenskej republiky, ktorý je od dnes Matej Vigoda. Oficiálne poverovacie listiny mu dnes na pôde štátneho podniku LESY SR odovzdal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Na slávnostnom akte sa tiež zúčastnili hostia Mário Perinaj (poverený riaditeľ Les poľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik), Milan Lichý (2. zástupca primátora Banskej Bystrice) a niekoľko desiatok zamestnancov generálneho riaditeľstva LESY SR. Zúčastnili sa na ňom tiež signatári výzvy „Odmietame“.

Matej Vigoda sa generálnym riaditeľom LESY SR stal na základe úspešného dvojkolového výberového konania. V prvom kole museli uchádzači predložiť návrh koncepcie a stratégie podniku LESY SR v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády. Tiež absolvovali odborný test zameraný predovšetkým na správu štátneho podniku a štátnu správu lesného hospodárstva. Druhé kolo (do ktorého postúpili dvaja uchádzači)  pozostávalo z osobného pohovoru, počas ktorého prezentovali svoje manažérske schopnosti, zručnosti a kompetencie podľa Metodiky pre výberové konania manažérov.

„Chcel by som sa poďakovať za veľkú dôveru, ktorú do mňa pán minister vložil. Je to pre mňa zároveň aj veľká zodpovednosť. Verejnosť do nás vkladá veľké očakávania. Spolu s mojimi kolegami máme ambíciu ako aj schopnosti tieto očakávania naplniť“, povedal vymenovaný generálny riaditeľ LESY SR Matej Vigoda.

Program pokračoval pri buste priekopníka moderného lesného hospodárstva na Slovensku, Jozefa Dekréta Matejovie. Minister Ján Mičovský si pri ňom pripomenul udalosti, ktoré pred 11 rokmi odštartovali Nežnú zelenú revolúciu. Počas tohto obdobia Ján Mičovský, ako zamestnanec štátneho podniku LESY SR, poukázal na nevýhodné zmluvy a pochybenia pri nakladaní so štátnym majetkom. Za svoje odhalenia musel podnik neskôr opustiť.  

Dnes si tieto udalosti pripomenul aj so signatármi výzvy „Odmietame“ (https://odmietame.sk). Jedenásť osobností slovenského lesníctva (medzi nimi boli aj Ján Mičovský, Matej Vigoda či Michal Tomčík) v októbri  2018 vyjadrilo súdržnosť s horárom Matúšom Hríbikom. Ten čelil tlaku nadriadených po tom, ako poukázal na problémy pri zalesňovaní. Preto sa viacerí lesníci rozhodli osloviť svojich kolegov s nádejou, že spoločne, slušne a rozhodne takéto konanie, znevažujúce lesnícky stav, odmietajú.

 


 

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lsr_ts_2020_06_24-002.pdf