Lesníci prispievajú k druhovej pestrosti a zachovaniu lúk

Liptovská Teplička 15.7.2021

  • Ak sa horské lúky nekosia, zarastajú náletovými drevinami a inváznymi druhmi

Zamestnanci štátneho podniku LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok a Prešov, dnes spolu s partnermi pokosili dvojhektárovú lúku Hlboká v nadmorskej výške približne 1000 m n. m.. Ide o aktivitu v rámci cezhraničného projektu Interreg PL-SK. V minulosti boli horské lúky pravidelne kosené a seno z nich sa využívalo pre hospodárske zvieratá a divú zver.

V prípade, že sa horská lúka nekosí, jej úžitkovosť klesá a vytrácajú sa hodnotné lúčne spoločenstvá. Lúky potrebujú aktívny manažment na to, aby sa udržala ich existencia a druhová pestrosť. Dnes vzalo do ruky kosy, hrable a vidly takmer 60 ľudí.

„Ručné kosenie sa stáva archaickým typom obhospodarovania lúčnych spoločenstiev, sme radi, že sme našli dostatočný počet ľudí, ktorí kosiť vedia a nebola o nich núdza,“ podotýka referent poľovníctva a rybárstva Odštepného závodu Liptovský Hrádok Miroslav Priechodský.

„Táto lúka sa kedysi kosievala. Dnes tu však nájdeme veľa bodliakov a lopúchov, teda nepôvodných rastlín. Tým, že ju ručne pokosíme, zvýšime jej úživnosť, a na jeseň bude mať zver čerstvú pašu,“ zdôrazňuje vedúci Lesnej správy Liptovská Teplička Marek Kubov.

Partnermi projektu sú Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Uniwersytet Rolniczny v Krakowe. Projektový manažér LESOV SR, š. p., Peter Kováčik: „Cieľom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity karpatských lesných ekosystémov a zachovanie vzácnych horských biotopov. V rámci projektu sa obhospodári celkovo 130 hektárov.“

Ďalšou aktivitou cezhraničného projektu bude koncom júla tohto roka ukážka kartáčového zberača semien - ide o unikátny stroj, ktorý zabezpečuje zber semenného materiálu.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lsr_ts_2021_07_15_kosba_luky.pdf