Lesnícke a drevárske múzeum s novou výstavou

Zvolen 07.04.2022

  • Zelený objektív píše svoju 21. kapitolu

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo pokračovanie fotografickej súťaže s názvom „Zelený objektív“. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001.

„Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a jej témou je les. Aj pod ostatný ročník, rovnako ako pod oba predchádzajúce, sa výrazne podpísala pandémia covidu,“ skonštatoval Marek Vanga, kurátor Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Prejavilo sa to predovšetkým na počte súťažiacich a následne aj súťažných fotografií – v počte súťažiacich patrí ukončený ročník k pätici najslabších, v množstve súťažných fotografií je dokonca na predposlednom mieste. Rečou konkrétnych čísiel, v roku 2021 sa na súťaži Zelený objektív zúčastnilo 63 súťažiacich so 138 fotografiami – 45 žiakov základných škôl prihlásilo 102 fotografií a 18 študentov stredných škôl poslalo 36 fotografií. Napriek uvedeným počtom sa však kvalita fotografií neznížila a z tohto uhla pohľadu možno 21. ročník porovnať s ročníkmi predchádzajúcimi.

„Hodnotiaca komisia, ktorá pracovala v zložení Vladimír Čaboun, Peter Gogola a Soňa Fašiang Borowiecka, sa zišla 2. marca 2022 a po posúdení všetkých zaslaných fotografií sa rozhodla oceniť sedem súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku,“ dodáva Marek Vanga.

Po dvojročnej prestávke sa opäť vraciame k tradícii slávnostných vernisáží, na ktorých tradične vyhlasujeme výsledky a odovzdávame ceny. Vernisáž výstavy Zelený objektív sa bude konať 7. apríla 2022 o 13:30 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene a výstava potrvá do 22. mája 2022.

Bližšie informácie o možnosti návštevy múzea návštevníci získajú na telefónnom čísle +421918828710 (príp. 045/5321886), alebo na mailovej adrese ivan.mesaros@lesy.sk.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je súčasťou štátneho podniku LESY SR od roku 2008. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 648 kB) 

Zelený objektív