LESY SR budú chrániť napadnuté stromy

  • Podľa údajov Lesníckej ochranárskej služby došlo k premnoženiu škodcu – mníšky veľkohlavej. Tá (vo vývojom štádiu húsenice) požiera listy dubov
  • Škody, ktoré môže spôsobiť,  odhadujeme na 800.000€ (na lesoch, o ktoré sa stará štátny podnik LESY SR)
  • Na boj s týmto škodcom sa použije biologický prípravok BIOBIT XL, ktorý je riadne registrovaný  a bude použitý až na základe všetkých potrebných povolení
  • BIBOBIT XL sa bežne používa v poľnohospodárstve
  • Biologický prípravok bude aplikovaný letecky
  • Jeho použitie sa plánuje na cca 600 ha, pričom celková výmera lesov v správe LESOV SR je 885.000 ha
  • Aplikáciu tohto prípravku plánujeme tak, ako to uvádza výrobca. Boli vybrané lokality, kde nie sú stojaté vody. Pred leteckou aplikáciou budeme informovať návštevníkov lesa.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik (LESY SR)  pripravujú ochranu proti premnoženému škodcovi – mníške veľkohlavej.

Podľa údajov Lesníckej ochranárskej služby (http://www.los.sk/o_nas.html) je v tomto roku enormným spôsobom premnožený škodca – mníška veľkohlavá. Tá požiera listy duba, čím spôsobí jeho úplnú stratu listov. Podľa výpočtov hrozí škoda vo výške 800.000 €. Bližšie informácie o škodcovi nájdete na http://www.skodcoviadrevin.sk/lymantria-dispar

Na ochranu napadnutých stromov plánujeme použiť certifikovaný prípravok BIOBIT XL. Ide o schválený prípravok, ktorý je určený na ochranu pred mníškou veľkohlavou.

Ide o biologický prípravok. Uvádzame oficiálne údaje o výrobku. Podrobný príbalový leták je v prílohe tejto tlačovej správy.

BIOBIT XL je biologický prípravok, ktorý sa môže použiť aj v ekologickom poľnohospodárstve. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že aktívna zložka spôsobí paralýzu zažívacieho traktu húseníc. Pôsobí ako požerový jed. Húsenice po požití ošetrených listov zastavia ďalší príjem potravy a hynú po 2 až 5 dňoch.

Neúčinkuje na motýle ani na larvy iného hmyzu  (škodcov), prípravok účinkuje len na škodcov, ktorí sú uvedení v návode na použitie.

Je biologický prípravok, nepoškodzuje predátorov škodcov.

Tento biologický prípravok je registrovaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) v Bratislave. Ten aj registruje jeho použitie v Slovenskej republike. BIOBIT XL Tento prípravok sa používa v poľnohospodárstve.

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

ovocné stromy

piadivka jesenná

1 - 2,25 l

AT

 

priadkovec obrúčkavý

1 - 2,25 l

AT

 

mníška zlatorítka

1 - 2,25 l

AT

 

obaľovač jablčný

1,5 l

AT

 

mlynárik ovocný

0,35 - 0,75 l

AT

 

ovocné stromy a okrasné dreviny

spriadač americký

2,25 l

AT

 

vinič

obaľovače

1,5 l

AT

 

mrkva, petržlen, paštrnák, kôpor, rasca, fenikel

psota rascová, obaľovače

1,5 l

AT

semenné porasty

kapustová zelenina

mlynárik kapustový

0,6 – 1,2 l

AT

 

kukurica 

Skladoví škodcovia – vijačky, mole

4,5 l na 1 t osiva

AT

osivo

lesné porasty

mníšky, obaľovače

1,5 – 4 l

 

AT

 

 

Aplikáciu tohto prípravku plánujeme tak, ako to uvádza výrobca. Boli vybrané lokality, kde nie sú stojaté vody. Pred leteckou aplikáciou budeme informovať návštevníkov lesa.

Tlačová správa (PDF, 411 kB) 

Príloha etiketa BIOBIT XL (PDF, 241 kB) 

Stanovisko ÚKSÚP k aplikácii (PDF, 437 kB) 

Usmernenie LOS na ochranu proti premnoženiu mníšky veľkohlavej (PDF, 2,3 MB)