LESY SR sa dohodli na spolupráci s mestom Partizánske

Partizánske 24.03.2022

  • Štátny podnik bude s mestom Partizánske spolupracovať pri poskytovaní zážitkového vzdelávania o lese

 

Prezentovať prácu lesníkov formou environmentálneho vzdelávania zameraného na les- to je cieľom spolupráce, ktorá vznikla medzi štátnym podnikom a samosprávou. Štvrtáci zo všetkých základných škôl v meste Partizánske absolvujú dvakrát ročne aktivity priamo v prírode s našimi lesnými pedagógmi z OZ Považie. Ide o unikátny projekt, ktorý deťom predstaví princípy fungovania lesného ekosystému hravou formou.

„Celý projekt vznikol zo spoločnej iniciatívy mesta a OZ Považie.  Je dôležité priviesť deti do prírody a prakticky im ukázať, ako rastie les, aké živočíchy v ňom žijú a tiež to, čo všetko robí lesník pre les.  LESY SR poskytujú aktivity lesnej pedagogiky v rámci celého Slovenska, ale takáto konkrétna spolupráca medzi mestom a odštepným závodom je unikátna čo sa týka dlhodobého projektu. Verím, že je to prvá lastovička a že myšlienka bude pokračovať aj inde,“ hovorí poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

Štátny podnik LESY SR, OZ Považie, zabezpečí pre deti štvrtých ročníkov program na celý deň v Účelovom zariadení lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál v Nemšovej. Mesto Partizánske poskytne dopravu.  

 „Mojim cieľom bolo podporiť zážitkové vzdelávanie. Samospráva podporuje všetky aktivity v rámci vzdelávania, aj neformálneho. Envirovýchova je kľúčová, najmä v súčasnosti, keď sa spomína klimatická kríza, deti často nepoznajú všetky prírodné cykly a je dôležité, aby sa neučili iba z knižiek, ale aby boli priamo v teréne, v lone prírody. Táto lokalita je na to ako stvorená. Čaká ich tam pestrý program,“ dodáva primátor mesta Partizánske Jozef Božik.

Deti sa v lone krásnej prírody naučia všeličo zaujímavé o stromoch, ich pestovaní, náročnej práci lesníkov. Malú drobnosť z prírodných materiálov si vlastnoručne vyrobia. V areáli je menšia zvernica, náučný chodník, vysadený park rôznych drevín, aj cudzokrajných. Poľovnícky zámok Antonstál bol vyhlásený za významné lesnícke miesto v roku 2015. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 639 kB) 

Spolupráca Partizánske