LESY SR majú nového ekonomicko-obchodného riaditeľa

V Banskej Bystrici 5.11.2020 

 

Od 1.11.2020 nastali na generálnom riaditeľstve LESY SR, š. p., organizačné zmeny. Dôvodom je racionalizácia riadiacich procesov a nastavovanie novej organizačnej štruktúry v rámci pripravovanej reorganizácie v štátnom podniku.

Dňa 31.10.2020 bola z funkcie 1. zástupcu generálneho riaditeľa odvolaná Ing. Dana Kráľová, MBA, a takisto bolo zrušené poverenie na riadenie dvoch úsekov: ekonomického a obchodného. Tieto úseky sa spojili do jedného. Doterajší poverení riaditelia zostávajú pracovať vo svojich odboroch. Dana Kráľová sa od začiatku novembra ujala vedenia odboru ekonomiky, Ľubomír Machyniak zase odboru obchodu a účelových zariadení.

Novým ekonomicko-obchodným riaditeľom sa stal Ing. Jaroslav Poláček. Doteraz pôsobil na OZ Žarnovica vo viacerých funkciách, naposledy ako referent pre plánovanie, štatistiku a controlling, a zároveň bol poverený vedením ekonomicko-obchodného úseku.

„Pre mňa je najväčšou výzvou uplatniť nadobudnuté obchodno-ekonomické skúsenosti z úrovne odštepného závodu pri riadení a nastavovaní procesov na najvyššej úrovni,“ povedal Jaroslav Poláček.

V priebehu najbližších dní zorganizuje štátny podnik LESY SR výberové konania na riaditeľov ďalších úsekov. Ide o výrobno-technický úsek a organizačný úsek.

 „Bol to prvý krok,  ktorý povedie k zjednodušeniu riadiacich procesov. V najbližších mesiacoch nás čakajú dôležité zmeny. Reorganizácia štátneho podniku sa začína na generálnom riaditeľstve,“  zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

„Čaká nás tvrdá práca, ale verím, že presvedčíme verejnosť o jej správnosti,podotkol na záver Matej Vigoda. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 493 kB)