LESY SR majú nového povereného generálneho riaditeľa

V Banskej Bystrici, 30.11.2020

 

Od konca novembra nastali na generálnom riaditeľstve personálne zmeny. Dôvodom je piatkové rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského o odvolaní Mateja Vigodu z funkcie generálneho riaditeľa.

Novým povereným riaditeľom sa stal Tomáš Čuka, doteraz pôsobil na OZ Levice, kde počas posledných rokov zastával viacero funkcií. Od 7.4 tohto roka bol poverený vedením Odštepného závodu Levice. Tomáš Čuka má aj 5 ročnú skúsenosť ako štatutár a konateľ lesníckej firmy zaoberajúcej sa odvozom dreva.

Táto ponuka ma oslovila, uvedomil som si obrovskú dôveru, ktorú vo mňa minister vkladá, ale najmä zodpovednosť riadiť najväčší lesnícky podnik na Slovensku. Veci, ktoré som doteraz kritizoval, mám možnosť meniť,“ skonštatoval Tomáš Čuka.

Dvaja z troch riaditeľov vo vyššom manažmente LESOV odišli na vlastnú žiadosť. Ide o Jaroslava Poláčeka z ekonomicko-obchodného úseku a Eduarda Apfela z výrobno-technického úseku.

O ich nástupcoch sa rozhodne v najbližších dňoch.

 „Konečným cieľom mojich rozhodnutí by malo byť pestovanie zdravého lesa na Slovensku v zásadách prírode blízkeho hospodárenia (PBHL) s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť tak, aby boli zabezpečené všetky funkcie lesa, “ zdôraznil nový poverený generálny riaditeľ LESOV SR.

Je nevyhnutné pokračovať v začatých zmenách a procesoch, povedal odchádzajúci generálny riaditeľ Matej Vigoda: „Verím, že Tomáš Čuka neuhne z cesty, ktorú sme my začali. Treba sfinalizovať obchodnú politiku a podržať smerovanie PBHL, ktoré sme nastavili, je to zásadné nielen pre podnik, ale pre celú krajinu.“

Súčasný poverený generálny riaditeľ bude vo funkcii dovtedy, kým nebude známy víťaz výberového konania. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 734 kB)