LESY SR majú nový vyšší manažment

V Banskej Bystrici, 7.12.2020

 

LESY SR, štátny podnik, má nové vedenie.

Kľúčové pozície obsadili noví poverení riaditelia dvoch úsekov.

Vedenie štátneho podniku LESY SR zmenilo svoju organizačnú štruktúru. Od konca minulého týždňa je opätovne rozdelený obchodno-ekonomický úsek.

Novým povereným riaditeľom ekonomického úseku sa stal Karol Vinš, ktorý v predchádzajúcom období pôsobil aj ako obchodný riaditeľ LESOV Českej republiky.

„Vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo prerokovanie organizačnej zmeny so zástupcami odborov,“ povedal organizačný riaditeľ Ján Golian.

Šéfovať obchodnému úseku bude Albert Macko, doteraz stál na čele Mestských lesov Krupina.

 „Som presvedčený, že tak dôležité oblasti, akými sú obchod a ekonomika, si vyžadujú samostatné riadenie, nakoľko cez tieto úseky prúdi hlavný tok financií, tržieb celého podniku,“ skonštatoval poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, Tomáš Čuka.

V najbližšej dobe by malo dôjsť aj k povereniu riaditeľa výrobno-technického úseku.

„Konečným cieľom mojich rozhodnutí bude pestovanie zdravého lesa na Slovensku v zásadách prírode blízkeho hospodárenia (PBHL) s dôrazom na jeho trvalú udržateľnosť tak, aby sme ústretovo reagovali na zmenenú spoločenskú objednávku, “ zdôraznil nový poverený generálny riaditeľ LESOV SR.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/ts_personalne_zmeny.pdf