LESY SR podnikajú aktívne opatrenia na zabránenie šíreniu afrického moru

V posledných týždňoch boli na východe Slovenska zaznamenané pozitívne prípady afrického  moru ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa preto vydala rozhodnutie (16.8.2019), v ktorom nariaďuje opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Tieto opatrenia sa týkajú okresov Sobrance, Michalovce, Snina Humenné, Trebišov, Košice okolie a Vranov nad Topľou.

LESY SR majú zvernicu v okrese Sobrance. Celkovo v nej žije približne stovka diviačej zvery. „Od začiatku platnosti opatrení na zabránenie šíreniu tejto nebezpečnej choroby sme odlovili 18 ks diviačej zvery“, vysvetlil riaditeľ Odštepného závodu Sobrance LESY SR Ing. Marian Sejna. Z každého uloveného diviaka sa odoberajú vzorky a posielajú na vyšetrenie do certifikovaného laboratória.

Ulovené diviaky skladujeme v chladiarenskom boxe, ktorý máme vybudovaný na našom závode v Sobranciach. Pokiaľ budú testy negatívne, mäso z diviakov bude možné spracovať“, dodal Ing. Marian Sejna.

Rozšírenie nákazy by mohlo mať veľmi negatívny dopad na všetkých chovateľov ošípaných, i pre ostatné poľovné združenia na celom Slovensku.

 „Náš podnik chce byť príkladom a preto vykonávame nariadené opatrenia veľmi aktívne. Nie je preto v tejto chváli dôležité, aké vysoké budú ekonomické dopady pre náš podnik. Dôležité je, aby sme účinne zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy“, zdôraznil obchodný riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

Tlačová správa (PDF, 447 kB)