LESY SR prispievajú do rozpočtov obcí a miest milióny eur

Lesy SR sú významným prispievateľom do rozpočtov obcí a miest. Ročne vyplatia obciam a mestám dane vo výške 6,7 milióna €.  Štátne lesy z osobitého fondu prispievajú samosprávam aj na opravu ciest.

Odštepný závod

Daň z nehnuteľnosti 2018 (€)

Šaštín

276 346,72

Smolenice

213 827,76

Levice

434 567,15

Topoľčianky

263 343,25

Prievidza

197 241,34

Trenčín

181 462,52

Považská Bystrica

114 245,09

Žilina

163 262,45

Čadca

135 455,02

Námestovo

118 456,42

Liptovský Hrádok

532 335,75

Beňuš

312 108,06

Čierny Balog

569 004,87

Slovenská Ľupča

318 016,45

Žarnovica

362 801,18

Kriváň

410 548,13

Rimavská Sobota

167 811,12

Revúca

338 373,59

Rožňava

172 389,28

Košice

281 234,30

Prešov

468 405,31

Vranov

365 933,94

Sobrance

270 373,92

Odštepný závod lesná technika

35 593,24

Semenoles

23 445,84

Generál. riaditeľstvo

18 185,57

SPOLU

6 744 768,27

Štátne lesy investujú každoročne nemalé finančné prostriedky do budovania a renovácie siete lesníckych náučných chodníkov, prevádzky a opravy vyznaných lesníckych miest, kultúrnych pamiatok, chovu norika muránskho typu, záchrane zubra hrivnatého vo zvernici v Topoľčiankach a budovania siete lesoučební po Slovensku. Zároveň sa zamestnanci venujú práci s verejnosťou a organizujú ročne takmer 800 akcií pre verejnosť, ktorých sa každoročne zúčastňuje okolo 100 tis. ľudí. Tradíciou sú tiež špeciálne lesné školy pre rodiny s deťmi, v rámci ktorých sa môžu spoločne s odborníkom zoznámiť s lesom a zažiť starostlivosť o les v teréne na vlastnej koži. 

Pre mnohé samosprávy by výpadok financií z daní od štátnych lesov znamenal likvidačný škrt v rozpočte. Napríklad pre obec Moštenica v Banskobystrickom kraji dane z lesnej a ornej pôdy predstavujú 60 percent z jej celkových príjmov. V podobnej situácii sa nachádzajú napríklad aj obce Čierny Balog, Šaštín či Liptovský Hrádok, ktorých dane zo štátnych lesov tvoria desiatky percent z ich celkových príjmov.

Štátne lesy vytvorili zo svojho zisku osobitný fond, z ktorého prispievajú obciam na opravu verejných ciest sumou 800–tisíc eur ročne.

V starostlivosti o vzdelávanie detí či revitalizáciu obľúbených rekreačných miest sú štátne lesy nenahraditeľným partnerom obcí a miest. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky osobitne investuje aj do takmer päťdesiatky významných lesníckych miest a pamiatok. Tie predstavujú pre obyvateľov obcí a miest atraktívny priestor pre voľnočasové aktivity a rekreáciu. Vzorom významného lesníckeho miesta je napríklad Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu, či Arborétum - Zelené srdce Hrádku v Liptovskom Hrádku, ktoré ročne navštívi stovky turistov a študentov v rámci odborného vzdelávania.

Tlačová správa