Nárast medvedej populácie nesúvisí s vnadením

Banská  Bystrica 17.06.2022

Vyjadrenia pána ministra Jána Budaja (zverejnené na portáli Aktuality.sk), že mu generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka poskytol informácie o vnadiskách sú zavádzajúce a klamlivé. Štátny podnik LESY Slovenskej republiky poskytol informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám na základe žiadosti Lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk, ktorá bola doručená 23.05.2022.

Nárast populácie medveďa hnedého nesúvisí s vnadením diviačej zveri na legálne zriadených kŕmnych zariadeniach, ale s faktom, že medveď hnedý nie je regulovaný. Už aj Najvyšší súd v roku 2017 (v rozsudku zo dňa 25.1.2017) konštatoval, že medveď hnedý je na území Slovenskej republiky premnožený.

V posledných rokoch zaznamenávame nekontrolovateľný nárast najmä populácie medveďa hnedého, ako aj vlka dravého. Na tieto skutočnosti dlhodobo upozorňujú lesníci nielen v oblasti Poľany, ale aj v iných oblastiach Slovenska.

Tak ako počet obchodov na Slovensku nemá vplyv na počet detí, tak ani počet krmelcov nemá vplyv na počet medveďov. Základom pre riešenie problematiky je poznať aktuálnu početnosť medveďov a stanoviť, aký počet je únosný pre naše územie. Bez týchto informácií vzniká priestor na dojmy a emócie, ktoré určite nevedú k riešeniu situácie, ale iba k rozoštvávaniu spoločnosti. Preto privítame, ak bude sčítaniu medveďov a určeniu únosných počtov venovaná zo strany Ministerstva životného prostredia SR maximálna priorita.

Žiadame systematický manažment populácie medveďa hnedého na Slovensku, ktorý by sa mal tvoriť aj na základe skúsenosti lesníkov a poľovníkov.

Aj Národné lesnícke centrum preukázalo, že populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) vykazuje v posledných troch desaťročiach na Slovensku výrazný nárast. Potvrdzujú to oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne 1467 jedincov v roku 2000, narástli v roku 2010 na 1995 jedincov a v roku 2021 až na 2997 vykázaných jedincov.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/narast-medvedej-populacie-nesuvisi-vnadenim/lsr_ts_2022_06_17_vnadiska_polana.pdf