Nebojme sa o naše lesy a ich budúcnosť

Zvolen, 18.11.2021

 

Ubezpečujeme slovenskú verejnosť, že sa nemusí báť o budúcnosť našich lesov, pretože sú obhospodarované profesionálne, odborne a trvalo udržateľným spôsobom. Zhodli sa na tom zástupcovia štyroch významných lesníckych inštitúcií na stretnutí vo Zvolene.

„Je dlhodobo známe, že výmera lesa na Slovensku rastie a dnes predstavuje 41,3 %. Potvrdzujú to údaje z najnovšej Zelenej správy, ktorú zostavuje Národné lesnícke centrum, na základe najmodernejších vedeckých metód. Naše lesy sú obhospodarované plánovite a odborne, v žiadnom prípade nie sú drancované, a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa o ne starajú,“ povedal generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Dlhodobým problémom je vysoký podiel kalamít, ktoré sú mylne prezentované ako holoruby. Tie sú však na Slovensku vo svojej podstate zakázané. Treba zdôrazniť, že spracovanie spadnutého dreva po kalamite vyplýva zo zákona o lesoch, rovnako ako následné zalesnenie, v rámci ktorého sa za posledný rok vysadilo na Slovensku približne 35 miliónov sadeníc.

„Na Slovensku vo všeobecnosti viac dreva prirastie ako sa vyťaží. Podiel ročnej ťažby pod 80 percent prírastku je výsledok porovnateľný s takými lesnícky vyspelými krajinami ako sú Nemecko a Švajčiarsko a dokonca lepší než v Českej republike alebo v Rakúsku. Práca lesníkov v štátnom podniku je vysoko špecializovaná a profesionálna,“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, š. p., Tibor Kőszeghy.

Lesy na Slovensku sú dlhodobo obhospodarované podľa plánov starostlivosti o les, ku ktorým sa vyjadrujú aj orgány štátnej ochrany prírody ako aj mimovládne organizácie. “Lesy spravujeme v zmysle platnej legislatívy a na základe certifikačnej schémy FSC, ktorá zabezpečuje starostlivosť o lesy trvalo udržateľným spôsobom. Taktiež by som chcel zdôrazniť, že náš podnik využíva moderné technológie ako pri obnovnej, výchovnej, tak aj plánovacej činnosti  podniku,“ doplnil predseda Únie diecéznych lesov na Slovensku a riaditeľ cirkevných lesov PRO POPULO Poprad s.r.o., Jozef Jendruch.

„Zvýšený dopyt širokej verejnosti tráviť voľný čas v našich lesoch sa prejavil aj na činnosti podniku Mestské lesy Košice. Podporou ekosystémových služieb lesa, hlavne  tej rekreačnej, či už formou rôznych stavieb, či podujatí pre verejnosť je možné tento záujem uspokojiť. Netreba však zabúdať na to, že napríklad údržba lesných ciest je financovaná predovšetkým z predaja dreva,“ uviedol výrobný námestník Mestských lesov Košice, a.s. Adrián Weiszer, ktoré sú najväčším neštátnym obhospodarovateľom lesov na Slovensku.

Na záver nám dovoľte pripomenúť, že výsledkom práce lesníkov je po stáročia nielen drevo, ktoré denne všetci využívame, ale hlavne zdravý, zelený a stabilný les, ktorý plní všetky funkcie pre spoločnosť a prispieva k rozvoju vidieka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 770 kB) 

Generálny riaditeľ LESY SR, š. p.