Nový organizačný riaditeľ LESY SR, š.p.

LESY SR majú nového organizačného riaditeľa

 

V Banskej Bystrici, 20.11.2020

 

Vedenie štátneho podniku LESY SR pokračuje v personálnych zmenách. Po výbere nového ekonomicko-obchodného riaditeľa sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu organizačného riaditeľa.

Zmeny vo vrcholových manažérskych postoch odštartovali začiatkom novembra, kedy sa novým ekonomicko-obchodným riaditeľom stal Jaroslav Poláček. Ekonomický a obchodný úsek sa zlúčili koncom októbra.

Dnešným dňom sa funkcie organizačného riaditeľa ujal Ján Golian, ktorý bol poverený vedením tohto úseku od konca marca.  Pôsobil aj ako právnik vo viacerých inštitúciách.  Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré čakajú na organizačného riaditeľa, bude previesť podnik plánovanou organizačnou zmenou. Znamená to dohliadať na zložitý proces reorganizácie, pripraviť ho a doviezť do úspešného konca. V najbližšom období čakajú štátny podnik LESY SR rokovania ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva SR na rok 2021 a následne aj rokovania k podnikovej kolektívnej zmluve.

 

„Mojou snahou je dosiahnuť stav, aby sa v rámci nakladania s majetkom štátu skutočne dodržiavali zásady hospodárnosti, efektívnosti a transparentnosti pri zachovaní všetkých protikorupčných pravidiel,“ uviedol novovymenovaný organizačný riaditeľ Ján Golian.

 

 „Pokračujeme v personálnych zmenách na generálnom riaditeľstve, zorganizovali sme ďalšie výberové konanie. Ján Golian obhájil svoju pozíciu a bude pokračovať v tom, čo začal. Za ten čas, čo sme mali možnosť spolupracovať, preukázal schopnosti, odborné znalosti a zapálenie pre to, čo robí,“  zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

„V týchto dňoch intenzívne pracujeme na pravidlách novej obchodnej politiky a v čo najbližšej dobe ju predstavíme verejnosti.“ uzatvára Matej Vigoda.

Na budúci týždeň čaká štátny podnik LESY SR výberové konanie na výrobno-technického riaditeľa.

 


/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/ts_organizacny_riaditel.pdf