Nový výrobno-technický riaditeľ LESOV SR, š.p.

LESY SR ukončili sériu výberových konaní

Vedenie štátneho podniku LESY SR ukončilo sériu výberových konaní. Riadne obsadené má už všetky najvyššie funkcie v rámci podniku. Posledným vedúcim postom na generálnom riaditeľstve, na ktorom bol do včerajška človek poverený, je výrobno-technický úsek.

Personálna zmena vyvrcholila dnes, keď funkciu riaditeľa výrobno-technického úseku (VTU) prijal Eduard Apfel. Dlhé roky pôsobil ako hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica, od začiatku augusta bol poverený viesť výrobno-technický úsek. „Mojim cieľom je naštartovať zmeny v pracovných postupoch nielen na generálnom riaditeľstve, ale aj vo vonkajšej prevádzke. Prial by som si zintenzívniť uplatňovanie princípov prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL). Musím skonštatovať, že množstvo lesníkov tieto princípy ovláda a uplatňuje. Chcem tiež otvorene komunikovať a riešiť problémy,“ skonštatoval Eduard Apfel.

Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré čakajú na výrobno- technického riaditeľa, bude zabezpečiť manažovanie lesov v správe štátneho podniku LESY SR tak, aby spĺňali nielen produkčnú funkciu, ale tiež všetky mimo produkčné služby a predovšetkým, aby svojím stavom zodpovedali trvalo udržateľnému rozvoju.

Ide o skúseného odborníka na expertnej úrovni pre lesnícku prevádzku a PBHL, ktoré ako priorita pre lesy vyplýva z programového vyhlásenia vlády a strategických dokumentov. „Flexibilita, rozhodnosť a bohaté pracovné skúsenosti prejavujúce sa v jeho doterajších pracovných výsledkoch mali veľkú váhu pri výbere. Je akceptovaným špecialistom v oblasti starostlivosti o lesy ako v lesníckej, tak aj v ochranárskej spoločnosti,“ podotkol člen výberovej komisie a generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík.

Výberová komisia pri jednotlivých kandidátoch posudzovala vlastnú koncepciu rozvoja, vedomosti v danej oblasti, manažérske schopnosti uchádzača, zvládanie stresu, komunikáciu, osobnú efektivitu a motiváciu.

V najbližších dňoch bude na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uzavretý proces výberových konaní na členov Dozornej rady štátneho podniku LESY SR. „Verím, že po vymenovaní všetkých členov tohto riadiaceho orgánu sa nám spoločne podarí nasmerovať fungovanie podniku k lepšej budúcnosti,“ uzavrel generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda. 

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/ts_vyrobno_technicky_riaditel.pdf