Prvý potvrdený prípad usmrtenia človeka medveďom

Banská Bystrica/Liptovská Lúžna 15.06.2021

Zamestnanci štátneho podniku LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok, boli od včerajška súčinní pri vyšetrovaní usmrtenia muža z Liptovskej Lúžnej, ktorý sa našiel v lokalite Banskô. Pitva dnes potvrdila, že muž zomrel na následky poranení, ktoré mu spôsobil medveď. Ide o prvú oficiálne potvrdenú obeť, ktorú usmrtila táto šelma.

LESY SR, š. p., dlhodobo upozorňujú na zvyšujúcu sa populáciu medvedej zveri na Slovensku, v niektorých lokalitách už ide o kritickú situáciu, kde početnosť tejto šelmy je na takej úrovni, že na výmeru približne 300 ha pripadá jeden medveď.

Podľa analýzy Technickej univerzity vo Zvolene z roku 2014 bolo na našom území potvrdených minimálne 1256 jedincov. Podľa štatistiky vedenej Národným lesníckym centrom vo Zvolene bola početnosť medveďa hnedého na Slovensku k 31.3. 2020 na úrovni 2760 kusov.  Za posledných 6 rokov to predstavuje nárast o 1504 jedincov. Ak vezmeme do úvahy fakt, že v roku 2000 bola početnosť populácie na Slovensku 700 až 900 jedincov, početnosť populácie medveďa hnedého stúpla za posledné dve desaťročia trojnásobne.

Z pohľadu štátneho podniku LESY SR je nutné početnosť tejto šelmy poľovnícky manažovať, aby sa jej početné stavy znížili, a tým pádom sa predchádzalo rizikovým stretom človeka s medveďom, ako aj prípadným tragickým udalostiam.

Týmto apelujeme na Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, dotknuté samosprávy, obhospodarovateľov poľnohospodárskej pôdy, zástupcov Slovenskej poľovníckej komory, zástupcov Technickej univerzity vo Zvolene, ďalších odborníkov a iné záujmové skupiny, aby pristúpili k rokovaniam, týkajúcim sa ďalšieho postupu v manažmente medveďa hnedého.

Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou, ktorá zastáva svoje postavenie v prírode a bez pochýb sem aj v 21. storočí patrí. Zároveň však treba poznamenať, že jej početnosť by mala byť na takej úrovni, aby bola zabezpečená stabilita populácie, ale aj vzájomná symbióza človeka s medveďom.

Počet ulovených medveďov v rokoch 2015-2021 bol v revíroch štátneho podniku LESY SR spolu 19 jedincov.

Od roku 2010 boli len v pôsobnosti Odštepného závodu Liptovský Hrádok, kde k nešťastiu došlo, podané žiadosti o regulačný lov medveďa hnedého v počte 48 jedincov. Z toho bol schválený lov 8 jedincov medveďa hnedého. Z tohto počtu 8 jedincov, kvôli prieťahom v schvaľovacom procese bol povolený lov 4 jedincov v čase, keď už medvede boli zaľahnuté na zimný spánok a ich lov už nebolo možné zrealizovať. Preto skutočný lov predstavoval v danej oblasti len 4 jedince. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 719 kB) 

Medveď hnedý