Stanovisko spoločnosti LESY SR ku vyjadreniam SaS

Na včerajšej tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita odzneli závažné informácie, týkajúce sa poľovných revírov v užívaní LESOV SR.

Bohužiaľ, na úvod musíme konštatovať, p. pani poslankyňa Nicholsonová sa neprávne orientuje v problematike poľovných revírov. Radi by sme preto vysvetlili, po odbornej stránke, systém odpredaja lovu.

Nástupom nového vedenia štátneho podniku LESY SR (v roku 2016) sa začala realizovať nová politika ohľadom manažmentu poľovných revírov. Vo vybraných  poľovných revíroch , kde sú LESY SR užívateľom viac ako dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, uplatňujú nový model poľovníckeho hospodárenia.

Po novom sa realizuje odpredaj lovu. Postupne, ako končia staré zmluvy o prenájme poľovných revírov, realizuje sa už iba odpredaj lovu. Doteraz tak boli uzatvorené zmluvy na odpredaj lovu v 45 revíroch. Nových zmluvných partnerov vybrala komisia, ktorá postupovala v zmysle metodiky schválenej vedením štátneho podniku a s ktorou bola oboznámená aj dozorná rada štátneho podniku s prihliadnutím na platnú legislatívu v SR týkajúcu sa poľovníctva.

Pani poslankyňa Nicholsonová uviedla, že vedenie LESOV SR pripravilo štátny podnik značné sumy peňazí – údajne tým, že nevýhodne pridelilo odpredaj lovu.

Opak je pravdou. Práve novým spôsobom  - odpredajom lovu, dosahuje štátny podnik LESY SR niekoľkonásobne vyšší príjem, ako to bolo v minulosti. 

Nový model hospodárenia v 45 revíroch prinesie ročne výnosy vo výške 1,035 mil. €, kým doteraz to bolo 300 tisíc €.

Tabuľka: porovnanie výnosov za 45 revírov

Na včerajšej  tlačovej konferencii pani poslankyňa Nicholsonová opakovanie uviedla, LESY SR porušujú zákon o poľovníctve a zákon o verejnom obstarávaní.

Ani tieto tvrdenia sa nezakladajú na pravde.

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v §13a uvádza:

„Ak právnická osoba,  ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie poľovného revíru inej osobe zmluvou podľa § 13, nepostupuje podľa § 5. Užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže.“

LESY SR v zmysle citovaného § 13a pri realizácii pilotného projektu odpredaja odstrelu (s prihliadnutím na vládou schválená Koncepciu rozvoja poľovníctva v SR) nepostúpili užívanie poľovného revíru inej osobe, ale odpredali odstrel. Poľovný revír teda ostáva v užívaní LESOV SR.

Upozorňujeme tiež na fakt (ktorý p. poslankyňa Nicholsonová zamlčala), že takto realizovaný systém odpredaja odstrelu je prístupný pre všetky registrované  poľovné organizácie na území SR podľa platnej legislatívy. Týchto organizácii je niekoľko tisíc.

Všetky podmienky nového systému odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revíroch,  vrátane systému hodnotenia kritérií sú transparente zverejnené na https://www.lesy.sk/lesy/sluzby/polovnictvo/odpredaj-odstrelu/odpredaj-odstrelu.html

O tom, že cena nie je vôbec podhodnotená, ale naopak vysoká – svedčí aj fakt, že na uvoľnený revír sa v priemere hlásia menej ako dvaja záujemcovia, pričom registrovaných poľovných  organizácií je v SR niekoľko tisíc. Takže sa pýtame –  kde je ten enormný záujem o „lacné revíri LESOV SR“, keď dostávame minimálne množstvo ponúk v každom kole vyhodnocovania odpredajov?

LESY SR neporušili zákon o verejnom obstarávaní, ani zákon o poľovníctve.

LESY SR pozorne sledujú prebiehajúce vyšetrovanie udalosti, ktoré p. poslankyňa Nicholsonová  popísala. Ide o dôvodné podozrenie z trestného činu pytliactva. Tento prípad sa stal 6.6.2019 v poľovnom revíry Višničky. Podľa doteraz známych informácií mal pracovník podniku LESY SR (ktorý v PR Višničky vykonával funkciu poľovného hospodára) uloviť jeleňa. Podľa platného zákona je lov na jeleňa možný iba v čase od 1.augusta do 15. januára, inak ide o trestný čin pytliactva.

„Vedenie LESOV SR sa od konania svojho zamestnanca dôrazne dištancuje. V prípade preukázania viny ho vníma ako individuálne zlyhanie zamestnanca,“  uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Operatívne sme navrhli orgánom štátnej správy zmenu poľovného hospodára v tomto poľovnom revíri. Poľovného hospodára menuje orgán statnej správy na návrh užívateľa poľovného revíru. Do ukončenia vyšetrovania tohto odsúdeniahodného konania sa nebudeme viac vyjadrovať ani poskytovať informácie.  Mohli by sme tak zmariť alebo sťažiť prebiehajúce vyšetrovanie.

V prípade vznesenia obvinení voči konkrétnej osobe budeme konať a vyvodíme personálnu zodpovednosť.

Tlačová správa