Štátne lesy podpísali Memorandum o spoluprácu so včelármi

Včely pochádzajú z lesa a patria tam aj dnes. Preto sa zástupcovia zväzu včelárov dohodli so štátnymi lesmi na spoločnom postupe, ako včelám pomôcť vrátiť sa do svojho prirodzeného prostredia.

Memorandum medzi štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky a Slovenským zväzom včelárov podpísali za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej na podujatí Deň stromu v Čiernom Balogu.

„Tento deň sme využili aj na podpis memoranda so slovenským zväzom včelárov. Chceme spolupracovať v oblasti opätovného oživenia chovu včiel a produkovania medu v lesnom prostredí,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Memorandum bolo podpísané počas tradičného podujatia Deň stromu ktorého osemnásty ročník sa konal túto sobotu vo Vydrovskej doline.

Podpis Memoranda sa konal za účasti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej. „Mojim krédom je spájať ľudí pre dobro a dobré veci. Takýto dokument už možno mohol byť na ministerstve, ale je dobre, že sa uskutočnil teraz. Pretože včely pochádzajú z lesa a aj tam patria,“ hovorí ministerka pôdohospodárstva.

Cieľom dokumentu je spolupracovať na tom, aby sa do lesov dostalo viac úľov. Včely totiž pochádzajú z lesa. Človek ich začal chovať na lúkach a poliach, no ich pôvodným domovom je les.

„Pre nás je to veľká pomoc. Dostaneme včely do prostredia, ktoré je im prirodzené. Včely majú v lese doslova švédske stoly. Máme viac ako 120 druhov rastlín s veľkou škálou peľu, ktorý potrebujú. Jednotvárna strava včiel, ako sú monokultúry repky či slnečnice, sa potom prejaví aj na zdraví včiel,“ povedal Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov.

Tlačová správa (PDF, 439 kB)