V lesoch vrcholí jelenia ruja

Banská Bystrica 26.09.2022

  • Jelene si hľadajú partnerky a ich ručanie počuť na niekoľko kilometrov

Jelenia ruja trvá v závislosti od počasia a vonkajšej teploty, ale aj nadmorskej výšky, približne od septembra do začiatku októbra. Jelenia zver je počas ruje mimoriadne aktívna a samce bojujú o pozornosť samíc. Ak je v blízkosti jeleníc viac jeleňov, často dochádza aj k ich súbojom, kde víťaz získa dominantný vplyv nad čriedou jeleníc, s ktorými sa pári. Hlavným prejavom ruje je ručanie, ktoré môžeme počuť aj na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Jelenia ruja sa začína skôr v nižších polohách ako v horách. Avšak začiatok a aj priebeh ruje je do veľkej miery ovplyvnený počasím a pomerom pohlaví jelenej zveri. Ak je počasie teplé a daždivé, ruja býva väčšinou tichá. Naopak, pokiaľ je pekné počasie a teploty sa blížia k nule, hlasné prejavy jeleňov sú intenzívnejšie. Takzvaná slabá ruja býva aj vtedy, ak v lokalite výrazne prevláda počet samíc oproti samcom. Najviac sa počas ruje ozývajú stredne staré jelene v plnej kondícii a tie najčastejšie držia pri sebe aj najviac jeleníc.

Jeleň si svoje rujovisko označuje hrabaniskami a špecifickým pachom, dobre rozoznateľným aj pre človeka. Na takomto mieste môžeme často pozorovať odraté stromy od parožia, na ktorých samce jeleniciam ukazujú svoju silu. V blízkosti rujovísk nesmú chýbať ani kalužiská, čo sú miesta so stojacou vodou, ktoré jelene aj jelenice počas ruje často využívajú, aby si schladili telo a zbavili sa dotieravého hmyzu.

V tomto období treba byť obozretní najmä na cestách a v lokalitách, kde možno očakávať čriedy, treba prispôsobiť rýchlosť jazdy. Je potrebné predvídať, že v tomto období môže zver križovať cesty. Obzvlášť ráno a večer sú zvieratá najaktívnejšie. Takéto úseky sú značené aj dopravnými značkami s názvom pozor zver a vodiči by mali byť v týchto úsekoch naozaj pozornejší ako tradične.

V tomto období je povolený lov jelenej zveri, ako aj diviačej, je možné loviť aj danieliu či muflóniu zver. Záujem o lov jeleňa počas ruje je mimoriadne veľký, poľovní hostia nie sú len zo Slovenska, ale aj zahraničia. Najviac poľovníkov k nám prichádza z Českej republiky, Rakúska a Nemecka.

Medzi klenoty slovenského poľovníctva patrí Chránená poľovná oblasť Poľana s rozlohou viac ako 20 tisíc hektárov. Ide o lokalitu s dostatkom jelenej zveri, krásnym prírodným prostredím a silnými trofejami jeleňov. Rovnako tak sú obľúbené aj napríklad Chránený poľovný revír Nízke Tatry, poľovný revír Tríbeč, Slanské vrchy či Betliar, ktoré poskytujú poľovníkom dostatok zážitkov.

V prípade, že je jeleň ulovený hosťom za poplatok, lovcovi ostáva trofej a zverina putuje do Topoľčianok, kde je následné spracovaná. Divinové mäso sa predáva v predajniach štátneho podniku LESY SR v Banskej Bystrici, v Topoľčiankach a najnovšie aj v hypermarketoch v Bratislave. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 629 kB) 

jeleň v lese