Vedenie Lesov SR prešetruje oznámenie o protispoločenskej činnosti

Vedenie štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR) prijalo Oznámenie protispoločenskej činnosti od svojho zamestnanca Odštepného závodu Beňuš. Prípadom sa podnik zaoberá, lehota na vybavenie oznámenia je tri mesiace (oznámenie bolo zaslané 13.9.2018). Vedenie okamžite nariadilo vnútropodnikovú  kontrolu, prípadom sa zaoberá aj prokuratúra. Generálny riaditeľ LESOV SR vyhlásil nulovú toleranciu voči akémukoľvek protizákonnému konaniu.

„Toto oznámenie berieme veľmi vážne. Nebudeme tolerovať žiadne formy protizákonnej činnosti v našom podniku“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Ing. Marián Staník.

Na Odštepnom závode Beňuš bola okamžite nariadená vnútropodniková kontrola, ktorá oznámenie preverí. Zároveň podalo vedenie LESOV SR podnet na prokuratúru.

Na ohlasovanie protispoločenskej činnosti je v LESOCH SR vytvorená špeciálna emailová schránka. Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ďalší postup upravuje zákon č. 307/2014 Z.z. Zákon ustanovuje aj lehotu na vybavenie oznámenia – tri mesiace. V tomto prípade uplynie lehota 13.12.2018.

Tlačová správa (PDF, 447 kB)