Vetrová kalamita na Liptove spôsobila veľké škody

Malužiná 19.7.2021

  • Vietor, ktorý sa minulý týždeň prehnal lesmi v správe štátneho podniku, vyvrátil stovky stromov s objemom viac ako 100 tisíc m3

 

Vietor, ktorý sa prehnal v noci zo 14.7. na 15.7.2021 Liptovom a Horehroním, napáchal škody štátnemu podniku LESY SR. Vetrová kalamita zasiahla tri lesné správy (LS) Odštepného závodu (OZ) Liptovský Hrádok a dve lesné správy OZ Beňuš. Celkový rozsah kalamity a škôd na hospodárskych a administratívnych budovách zamestnanci stále zisťujú.

„Najviac postihnutou lesnou správou je LS Malužiná, kde sa objem padnutej drevnej hmoty odhaduje na 35 tisíc m3, na LS Čierny Váh spadlo 30 tisíc m3 dreva a na LS Liptovská Teplička, v lesnom celku Benkovo, padlo približne 30 tisíc metrov kubických dreva,“ podotýka pestovateľ Odštepného závodu Liptovský Hrádok Milan Krajčí.

Ide o ihličnaté porasty so zastúpením smreka, smrekovca a jedle, s vekom približne 50 rokov a viac. Štyridsať percent z celkového objemu kalamity tvoria zlomy, kde je znehodnotená najkvalitnejšia časť kmeňa. Šesťdesiat percent tvoria vývraty. Keďže stromy popadali aj na prístupové cesty, od piatku zamestnanci štátneho podniku sprístupňovali doliny a cesty k obývaným horárňam a súkromným chatám.

„Je veľké šťastie, že silný vietor zachytili lesy, lebo keby to padlo na dedinu, mohli vzniknúť omnoho väčšie škody na majetku a zdraví ľudí,“ zdôrazňuje vedúci Lesnej správy Liptovská Teplička Marek Kubov.

Ďalším závodom, ktorého porasty zasiahol silný vietor, je Odštepný závod Beňuš. „Celkovo hovoríme o 20 tisíc metroch kubických, ktoré zostali na zemi. Najviac to postihlo LS Závadka a Pohorelá,“ dodáva Marek Tabernaus, ktorý je poverený vedením výrobno-technického úseku OZ Beňuš.

Zákon ukladá štátnemu podniku spracovať kalamitu 6 mesiacov od jej vzniku. Štátny podnik musí o spracovanie kalamity požiadať Štátnu ochranu prírody, v tomto prípade ide o Národný park Nízke Tatry. Týka sa to porastov v druhom aj treťom stupni ochrany prírody. V tých porastoch, kde dostane štátny podnik kladné stanovisko, začne ihneď so spracovaním kalamity.

Keďže onedlho sa očakáva druhé rojenie lykožrúta smrekového (Ips typographus), bude pre tento hmyz napadaná drevná hmota atraktívna. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 736 kB) 

LS Liptovská Teplička kalamita