Zachovanie lesopoľnohospodárskej výroby v Poloninách

Banská Bystrica 30.01.2024


Pred rokom došlo na základe rozhodnutia MPaRV SR k zlúčeniu dvoch štátnych podnikov: Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič a LESOV SR. Nevyhnutným dôvodom tohto kroku bola strata hospodárskej udržateľnosti Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič spôsobená odovzdaním veľkej časti lesných pozemkov v prospech Správy národného parku Poloniny po jeho zonácii. Negatívnym dopadom tohto kroku je strata možností čerpať dotácie na poľnohospodársku činnosť z dôvodu prevažujúcich lesníckych činností podniku po jeho zlúčení.


Aj z tohto prípadu je zrejmé, že samotnému schváleniu zonácií Národných parkov by malo predchádzať odborné posúdenie územia zo strán všetkých dotknutých záujmových skupín, vrátane korektne vyčíslených socioekonomických dopadov.


Vzniknuté problémy priamo na území dotknutej organizačnej zložky Ulič spolu s vedením štátneho podniku LESY SR riešil minister MPaRV SR Richard Takáč, ktorý do budúcna garantoval odborný prístup opierajúc sa o aktuálne korektné a funkčné vzťahy medzi enviro a agro rezortmi. Zároveň zdôraznil, že zabezpečí dôsledné preverenie možnosti čerpania podpory v rámci programu Rozvoja vidieka.


Lesopoľnohospodársky podnik má vďaka obetavej práci vyše 200 zamestnancov veľký potenciál v mliečnej i mäsovej výrobe. Pretože agrosektor je pre túto vládu konečne kľúčová oblasť plná života a pokroku. V tejto oblasti je potrebné zachovať a naďalej rozvíjať túto tradičnú formu živočíšnej výroby v jej prirodzenom vidieckom prostredí. Navyše, ide o jediného významného zamestnávateľa v regióne, ktorého podpora má aj jednoznačný sociálny rozmer. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 527 kB) 

OZ Ulič