Oznam pre motoristov - Donovaly

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na základe požiadavky Slovenskej správy ciest začína dňom 16. 10. 2023 vykonávať mimoriadnu ťažbu v ochrannom pásme cesty I/59 v km 16,5 až 18,0 (horský priechod Donovaly).

 

Práce budú vykonávané v pracovných dňoch od 16. 10. 2023 v čase:

Pondelok: 9:00 – 17:00

Utorok, streda, štvrtok: 7:00 - 17:00

Piatok: 7:00 – 13:00

 

V minulosti štátny podnik LESY SR priebežne realizoval odstraňovanie nahnutých, suchých a poškodených stromov v uvedenej lokalite. Vzhľadom na dôležitosť predmetnej cesty a potenciálne riziko pádu konárov a stromov Slovenská správa ciest požiadala LESY SR o výrub všetkých stromov rastúcich v ochrannom pásme cesty, pri ktorých hrozí, že vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k ich polámaniu a následnému pádu na vozovku. Po miestnej obhliadke spolu s kompetentnými zamestnancami okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie bol jednoznačne prijatý záver, že požadovanú bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku je možné zabezpečiť iba formou mimoriadneho výrubu na vzdialenosť 25 až 30 m od oboch okrajov cesty.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené dočasné dopravné obmedzenia, avšak veríme, že motoristi chápu prioritu bezpečnosti a ochrany zdravia. Ide o práce, ktoré sú vykonávané za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia plynulosti cestnej premávky.

Ďakujeme za pochopenie.