Predaj vianočných stromčekov

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky aj v tomto roku realizuje predaj vianočných stromčekov. Záujemcovia si môžu stromčeky zakúpiť na vybraných lesných správach alebo strediskách podniku v rámci celého Slovenska. K dispozícii je viacero druhov drevín, ktoré boli pestované v lesných škôlkach alebo pochádzajú z prerezávok vykonávaných v obhospodarovaných lesných porastoch.

Bližšie informácie vrátane predajných miest, termínov predaja a ponúkaných drevín sú uvedené v priloženej tabuľke.  

 

Predaj vianočných stromčekov 2022 (XLSX, 13 kB)

 

vianočné stromčeky