Pripravované zámeny pozemkov - zverejnenie

V zmysle Smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2391/2017-700, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zverejňuje informáciu o pripravovanom uzatvorení zámennej zmluvy:

Informácia o pripravovanom uzatvorení zámennej zmluvy v k.ú.Ochodnica, Čadca (PDF, 267 kB)