Verejné dražby dreva 17.-21. kalendárny týždeň

Verejné dražby dreva sa uskutočnia 17.-21. kalendárny týždeň

Termín konania                       Odštepný závod štátneho podniku LESY SR
17. kalendárny týždeň OZ Levice, OZ Trenčín, OZ Liptovský Hrádok
19. kalendárny týždeň OZ Prešov
21. kalendárny týždeň OZ Žarnovica

Podrobné informácie budú zverejnené na stránkach jednotlivých OZ