Výročie kalamity na Horehroní

Včera uplynulo 23 rokov od vetrovej kalamity, ktorá zasiahla veľkú časť lesov prevažne na Horehroní. Za krátku chvíľu 10 minút došlo vplyvom vetra k vyvráteniu a poškodeniu takmer 1.5. milióna m3 dreva na ploche takmer 2890 hektárov. Po spracovaní jej následkov bolo na vzniknutých holinách vysadených 8,6 milióna sadeníc nových stromčekov rôznych druhov drevín. Na ďalšej štvrtine plôch sa nový les obnovil prirodzene sám. Dnes na týchto plochách nájdeme už nový zmiešaný les a holé plochy si pripomíname už len na fotografiách.