Zmena na pozíci generálneho riaditeľa LESOV SR

Dňom 25.3.2020 bol poverený vedením štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Matej Vigoda.

Obrázok Poverený GR Ing. Matej Vigoda